Ամեն ինչ՝ բացի քաղաքականությունից

Շուտով

հեռուստաընկերությունը ստորագրել է Լրատվամիջոցների ինքնակարգավորման նախաձեռնության ընհանուր